Mp3 Legal - filmy a mp3 ke stažení zdarma

Úvodní stránka > Novinky, žebříčky > Sudoku

Sudoku

Jedná se o logickou hru. Jak se o ní zmiňuje Sudoku – Wikipedie, otevřená encyklopedie uvádím v pokračování článku. Nejprve ale několik nepostradatelných odkazů:

1. Český Sudoku server

Kanzelsberger česká Sudoku liga

su-do-ku.org

Sudoku herna

Zkou?ky nanečisto

Sudoku

Sudoku hlavolam

Sudoku – Historie

Tuto hru vymyslel Howard Garnes v roce 1979 a publikoval ji v pod názvem Number Place. Své velké obliby se dočkala v Japonsku, odkud se později vrátila zpět pod názvem Sudoku. Ve světě je Sudoku vydáváno v mnoha periodikách. U nás jsou to např.Lidové noviny nebo Metro.

Sudoku – Princip hry

Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 a? 9 v předem dané předvyplněné tabulce. Tato tabulka je rozdělená na 9×9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3×3). K předem vyplněním číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byly použity vždy všechny čísla jedna až devět. Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci.

Na první pohled se zdá řešení lehké, nicméně opak je pravdou. Obtížnost Sudoku není dána počtem skrytých políček, ale jejich vzájemnými vazbami, které na první pohled nejsou vidět. Tě?ká sudoku mohou průměrně zkušenému luštiteli zabrat kolem 15 až 60 minut.

Sudoku – Metody řešení

Základní metodou řešení je vyhledání vhodných čísel (variant) pro jednotlivé pole tak, že postupně pro každé prázdné pole vezmeme čísla od 1 do 9 a prohledáme vždy příslušný sloupec, řádek a čtverec, zda už tam číslo není. Pokud není, zapíšeme si ho jako možnou variantu do pole (malým písmem, aby se to nespletlo s řešením). Pokud pro pole vyjde jako varianta jen jedno číslo, doplníme ho jako řešení do pole a proškrtáme toto číslo ve variantách v polích ve stejném sloupci, řádku a čtverci. Takto můžeme přijít na další jednoznačně vhodná čísla do buněk. Provádíme dokola dokud nám vychází nějaké jednoznačné varianty. Touto metodou jdou vyřešit jen lehké hlavolamy, obtížnější vyžadují kombinaci více metod řešení.

Pokud už nám nevycházejí jednoznačné varianty, lze najít další vhodná čísla tak, že budeme prohledávat varianty v řádcích, sloupcích a sektorech a hledat tam jedinečná čísla. Např. pokud pro některý řádek jsou varianty 123, 128, 1238 a 125, tak jedinečné čislo je 5 v poslední variantě (nevyskytuje se v žádné další variantě ve stejném řádku). To můžeme doplnit do pole jako řešení. Pak si proškrtáme varianty o nalezenou hodnotu (zde číslo 5) v příslušném řádku, sloupci a čtverci a pokračujeme buď v hledání dalších jedinečných čísel ve variantách nebo se nám tím objeví další jednoznačné varianty (viz předchozí odstavec). Ani tato metoda nemusí stačit na obtížnější hlavolamy, ty pak vyžadují další metody.

Sudoku – Metoda krájení

Podívejte se na osmičky v dolních čtvercích vyobrazeného příkladu. Nezapomínejte, že osmička v pravém dolním čtverci náleží celému řádku a osmička v dolním prostředním čtverci náleží celému spodnímu řádku. Logicky tedy v levém spodním čtverci může být osmička pouze v prostředním řádku.

Stále máme tři místa, kam můžeme osmičku umístit. Ale všimněte si čtverců nad levým dolním čtvercem. V prostředním čtverci je osmička v levém sloupci a v tomto sloupci opět může být sama. Horní čtverec zobrazuje osmičku v posledním sloupci dílčího čtverce. Zbývá nám pouze jediné místo, kam můžeme osmičku v levém dolním čtverci umístit. Je to přímo doprostřed.

Sudoku – Popularita Sudoku

Sudoku se stalo velmi populárním na konci roku 2004 ve Velké Británii a postupně se rozšiřuje do celé Evropy. Sudoku vychází v novinách, magazínech, ale rychlost, s jakou se Sudoku šíří světem, je způsobena především internetem. Dnes existuje přibližně 30 000 000 internetových stránek, které se zmiňují o Sudoku.

Sudoku bývá často označováno ?hrou roku 2005?, ?nejpopulárnější hlavolam současnosti?, ?nejrychleji se rozšiřující hra?. V polovině února 2006 se v Brně konalo první mistrovství České republiky v sudoku. První oficiální titul mistra republiky získala žena, jednatřicetiletá Jana Tylová z Ústí nad Labem. V březnu Tylová na prvním světovém šampionátu v italském městě Lucca porazila všech 87 soupeřů z dvaadvaceti zemí a stala se tak historicky první mistryní světa.

Popularita sudoku (a příbuzného kakuro) přiměla v roce 2006 organizátory XVII. mezinárodního festivalu šachu, bridže a her Czech Open 2006 zařadit turnaje v těchto dvou disciplínách do programu. Soutěže Kanzelsberger Sudoku Open a Kanzelsberger Kakuro Open proběhnou 25. a 26. července v Pardubicích.

Následující text: Pro vyznavače hip-hopu »»»

mp3zdarma | Pondělí 22.05.2006, 16:35 | Novinky, žebříčky | trvalý odkaz - stažení zdarma | tisk | 5419x

Bathory film Bobule Sex ve městě Neuvěřitelný Hulk Temný rytíř Hellboy 2: Zlatá armáda